Registracija vozila

REGISTRACIJA VOZILA

U cenu registracije vozila ulaze fiksni troškovi (polisa i takse) kao i troškovi koji zavise od tehničkog pregleda ili usluga agencije gde obavljate registraciju vozila.
U usluge čije cene se mogu znatno razlikovati spadaju: tehnički pregled, nošenje dokumenata u MUP, administrativne usluge popunjavnja obrazaca, zeleni karton, uputi na ateste...

Ako imate pitanje za nas?

Pozovite nas, informacije na +381 (0)65 41 41 412